Rada Rodziców

 
 

UWAGA!!!

 NUMER KONTA RADY RODZICÓW

10 8164 0001 3002 0006 6615 0001

Początek każdego spotkania RR jest otwarty dla każdego z rodziców. Serdecznie zapraszamy. 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący – Michał Urbański
z-ca przewodniczącego – Alicja Jaskot
skarbnik – Ewa Świst
członek – Dariusz Boniecki

sekretarz – Katarzyna Czajkowska-Rogulska

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca – Kamila Konopa
sekretarz – Monika Małecka
członek komisji – Ewa Grzegorek-Grota