Rada Rodziców

 
 

UWAGA!!!

 NUMER KONTA RADY RODZICÓW

10 8164 0001 3002 0006 6615 0001

Początek każdego spotkania RR jest otwarty dla każdego z rodziców. Serdecznie zapraszamy. 

Opłaty na Radę Rodziców: za jedno dziecko – 20 zł, drugie dziecko 10 zł, trzecie dziecko jest zwolnione.

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców
 
przewodniczący – Tomasz Pacek
zastępca przewodniczącego- Monika Ulaszek
skarbnik – Magdalena Łukaszewska
sekretarz – Anna  Czarnecka
 
 Członkowie Rady Rodziców:
Ewa Grzegorek- Grota
Izabela Wiśniewska
Anna Jabłońska-Schmidt
 
Komisja Rewizyjna
przewodniczący –  Tomasz Pacek
zastępca przewodniczącego – Monika Ulaszek
skarbnik – Magdalena Łukaszewska