Samorząd Uczniowski

 
 

Samorząd Uczniowski na rok 2020/2021 – skład

Opiekun:  mgr Anna Fedorko-Kwiatkowska

Przewodniczący: Nikodem Czaki

Zastępca: Marta Kubiak

Członkowie:

Olga Kiełczewska

Laura Danilewicz