Samorząd Uczniowski

 
 

Samorząd Uczniowski na rok 2018/2019 – skład

Opiekun: Wicedyrektor mgr Anna Sykuła

Przewodniczący: Julia Jaskot

Zastępca: Weronika Jabłońska

Członkowie:

Julia Ejsmont

Olga Kiełczewska

Marta Kubiak

Małgorzata Kołodyńska

Marta Urbańska