Nieobecności nauczycieli i przełożone zajęcia

 
 

0d 2.09.2019 r. do odwołania

nieobecna będzie

mgr Cecylia Górska-Kuligowska.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniach od 18.02 do 03.03.2020 r.

nieobecna będzie

mgr Anna Zająkała.

………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 26.02.2020 r.

nieobecny będzie

mgr  Piotr Nowak.

………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 26.02.2020 r.

nieobecna będzie

mgr Agnieszka Jędrzejewska-Stachura

…………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu 25.02.2020 r.

nieobecny będzie

mgr  Michał Nowak.

………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 25.02.2020 r.

nieobecna będzie

mgr  Małgorzata Matwin-Nowak.

………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 26.02.2020 r.

nieobecna będzie

mgr  Magdalena Cielińska.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu 27.02.2020 r. i  02.03.2020 r.

nieobecna będzie

mgr Anna Sykuła.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu 02.03.2020 r.

nieobecna będzie

mgr Anna Fedorko-Kwiatkowska.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu 02.03.2020 r.

nieobecna będzie

mgr Joanna Derenda-Łukasik.

………………………………………………………………………………………………………………………………

W dniu 02.03.2020 r.

nieobecna będzie

mgr  Mariola Cielińska.