Nieobecności nauczycieli i przełożone zajęcia

 
 

Od dnia 6.10.2020 r. do odwołania nieobecna będzie mgr Anna Sykuła. Zajęcia teoretyczne od dnia 13 października 2020 r. wg dotychczasowego planu zajęć realizować będzie na zastępstwo mgr Iwona Skiba.

………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniach 07.06 – 14.06.2021 r.

nieobecna będzie

mgr Mariola Cielińska.