Nieobecności nauczycieli i przełożone zajęcia

 
 

Od dnia 6.10.2020 r. do odwołania nieobecna będzie mgr Anna Sykuła. Zajęcia teoretyczne od dnia 13 października 2020 r. wg dotychczasowego planu zajęć realizować będzie na zastępstwo mgr Iwona Skiba.

………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu 24.09.2021 r. nieobecna będzie

mgr Agnieszka Jędrzejewska-Stachura.

……………………………………………………………………………………………………………………………….