Nieobecności nauczycieli i przełożone zajęcia

 
 

W dniach od 25.03.2019 r. do 07.04.2019 r.

nieobecny będzie dr Rafał Tworek.