Nieobecności nauczycieli i przełożone zajęcia

 
 

W dniach od 15 do 16.05.2019 r.

nieobecny będzie

mgr Piotr Nowak.

Dnia 17.05.2019 r.

nieobecna będzie

mgr Joanna Derenda-Łukasik.