Zgodnie z zaleceniami Premiera RP zawiesza się wszystkie zajęcia w szkole do dnia 25 marca 2020 r.!

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.