Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na odległość w szkole przedłuża się do dnia 24 maja 2020 r.!