Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkole przedłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r.!